# ادبیات_داستانی

روند انتشار ادبیات داستانی.....نویسنده :جسین سناپور

روند انتشار ادبیات داستانی     دو سه ماهى هست که خبرها و یادداشت‏هایى که درباره‏ى کتاب‏هاى تازه منتشرشده‏ى داستان مى‏بینم، بیش‏ترشان مربوطاند ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید