شعری از برشت.

اول به سراغ یهودی‌ها رفتند 

من یهودی نبودم، اعتراضی نکردم

پس از آن به لهستانی‌ها حمله بردند 

من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم

آن‌گاه به لیبرال‌ها فشار آوردند

 من لیبرال نبودم، اعتراض نکردم

 سپس نوبت به کمونیست‌ها رسید 

کمونیست نبودم، بنابراین اعتراضی نکردم

سرانجام به سراغ من آمدند 

هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی کند.

/ 3 نظر / 7 بازدید
حسین

سلام.خسته نباشید. زیبا بود.

میم

این شعر یکی از ماندگارترین اشعار برشت است و معروفیت چشمگیر دارد. ضمنا دنیائی معنا و هشدار و بیدارباش و درس اموزی. با یک نقص کوچک: برای اعتراض مؤثر به سازمان یابی توده ها نیاز هست تا از تکصداها غریوی تشکیل شود، از قطره ها دریائی، از زمزمه ها فریادی

میم

این شعر ضمن ژرفا و زیبائی و معنامندی دارای نقص کوچکی است: انسان ها برای اعتراض مرثر به سازمان نیاز دارند، به تشکل. تا از زممزه ای فریادی، از صدائی غریوی، از قطره ای دریائی تشکیل شود و مؤثر واقع شود.