خبر/ منبع: سایت اثر

سالن شماره ی یک ایرانشهر به نام " اکبر رادی" نامگذاری می شود

هیئت مدیره بنیاد «اکبر رادی» در دیدار با کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران خواستار نامگذاری سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به نام زنده‌یاد اکبر رادی شد. «شکرخدا گودرزی» در این‌باره به خبرنگار مهر  گفته: روز یکشنبه گذشته، 7شهریورماه، اعضای هیئت مدیره بنیاد «اکبر رادی» متشکل از حمیده‌بانو عنقا، عطاء‌ا... کوپال، هادی مرزبان، فریندخت زاهدی، شهرام کرمی و من ملاقاتی با «احمد مسجدجامعی»، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران داشتیم و در این دیدار هیئت مدیره بنیاد گزارشی از فعالیت‌های خود را طی سال گذشته ارائه داد. وی با اشاره به ارائه خواسته‌های این بنیاد به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفته: بخشی از این خواسته‌ها به حمایت‌های مادی و بخشی به حمایت‌های معنوی اختصاص داشت. از جمله این خواسته‌ها این بود که با آقای «مجید جوزانی»، مدیر تماشاخانه ایرانشهر صحبت شود تا سالن شماره یک ایرانشهر به نام «اکبر رادی» نامگذاری شود. وی با اشاره به قول مساعدت احمد مسجدجامعی برای حمایت از برگزاری مراسم سالروز تولد زنده‌یاد رادی افزود: به طور کلی این دیدار بسیار خوب بود و فکر می‌کنم نتایج خوبی برای آینده بنیاد اکبر رادی دارد.

/ 0 نظر / 8 بازدید