مقاله « بررسی روابط بینامتنی دو نمایشنامه مرگ فروشنده اثر آرتور میلر و ارثیه ایرانی اثر اکبر رادی» را می‌توانید در شماره 52 و 53 فصلنامه تخصصی تئاتر بخوانید.

به محض انتشار شماره بعدی این مجله مقاله در همین وبلاگ منتشر خواهد شد

/ 0 نظر / 55 بازدید