شعر/ برتولت برشت

راننده چرخ را عوض می کند .

من از جایی که آمده ام راضی نیستم.

و از سفرهایی که در پیش دارم دل چرکینم.

پس چرا به عوض کردن چرخ با بی صبری نگاه می کنم؟

/ 3 نظر / 12 بازدید

سلام//امیدوارم روز به روز موفق ترشی///کمی بیشتر صبر کن شاید سحر نزدیک است وافتاب تورا صدا میزند ..........

زرتشت

سلام . بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی. [گل]

میم

این کسب و کار برشت است: به تفکر انگیختن خواننده آثار خویش. شاید علت نگاه بی صبرانه اش به تعویض چرخ از ان رو ست که سفر به اختیار او نیست و بایدی است. انسان ها در دیالک تیک جبر و اخیتار بسر می برند و چه بسا چنان زندگی نمی توانند بکنند که دل شان می خواهد، بلکه چنان زندگی می کنند که باید بنا بر جبر جامعه و طبیعت زندگی کنند. زنده باشید.