باختین: برای انسان هیچ چیز هراس آورتر از نداشتن پاسخ نیست.

/ 2 نظر / 20 بازدید
گیتی بابایی anzalinews.blogfa.com

ابر مانتو پوش عزیز ، آقای باختین درست گفته واقعا هم که اینطوری است .( اسمت خیلی جالبه )

نغمه

خیلی جملش جالب بود!!!!!!!!!!!!!!!!