چرا خدایان در آسمانها اعتراف نمی کنند که دنیای نیکی را به نیکان مدیونند؟....

می خواهم با کسی همگام شوم که دوستش  دارم

نمی خواهم حساب سود و زیانش را کنم.نمی خواهم به خوب و بدش بیندیشم.

نمی خواهم بدانم او هم مرا دوست دارد یا نه

تنها می خواهم با کسی همراه شوم که دوستش دارم.

 

این تکه از زبان  شن ته  زن خوب سوچوآن در زمانی گفته میشود که می داند

معشوقش سون چشم به پول او و قصد فریب او دارد. با اینهمه با دیدن او دل از دست

 می دهد و همراهش می رود.

پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ توسط ناتاشا محرم زاده نظرات ()