بازوان خسته اش به بغل

پیر نیمکت های پارک

دختر خیابانهای ولگرد

قوطی های خالی زیر پایش قل

می خورند

دنیای چوبی اش را موریانه ها

نیمکت

برای تو آبستنی زود بود

دختر خیابانهای ولگرد.

١٣٧٨

جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ توسط ناتاشا محرم زاده نظرات ()
تگ ها: شعر