پنجشنبه 89/8/20:

عصر بخیر سرباز/نویسنده:مصطفی اژدریور/کارگردان:هادی اصغری/مازندران.سوادکوه/تالارآفتاب-ساعت 16

مرجوع... نفر بعد/نویسنده:علی مسعودی علوی/کارگردان:علی مسعودی علوی/قم/تئاتر شهر کومش/ساعت 19

جمعه 89/8/21:

همسایه آقا/نویسنده:حسین کیانی /کارگردان:ابوذر جلالی /گیلان.آستانه اشرفیه/تئاتر شهر کومش/ساعت 9:30

شاید هم قابیل/نویسنده:حسین فرخی/کارگردان:مهتاب ده باشی/گلستان.گرگان/تالار آفتاب/ساعت 16

دلفینها در سکوت میمیرند/نویسنده:سمیراقطب/کارگردان:مهدی خسروی/مرکزی.خمین/تئاتر شهرکومش/ساعت19

شنبه 89/8/22:

تفنگ میرزا رضا/نویسنده:محمد طلوعی/کارگردان:محمد اشکان/قزوین/تئاتر شهر کومش/ساعت 9:30

بیداری در خواب هزار من/نویسنده:علی ثقفی/کارگردان:علی ثقفی/تالار آفتاب/ساعت16

خیال بیخیال/نویسنده:فاطمه مکاری/کارگردان:صاحب آهنگر/مازندران.ساری/ساعت 19

یکشنبه89/8/23:

کی میدونه اعصاب کجای آدماست/نویسنده:ناصر کریمی نیک/کارگردان:امیر زاوش/مرکزی.اراک/تئاتر شهر/9:30

به امید دیدار/نویسنده: ناتاشامحرم زاده/کارگردان:محمد پور جعفری/گیلان.رودسر/تالار آفتاب/ساعت 16

1-2-3/نویسنده:پوریا کاکاوند/کارگردان:مسعود خواجه وند/قزوین/تئاتر شهر کومش/ساعت 19

دوشنبه89/8/24:

تنهایی در طبقه اول/نویسنده:محسن مقامی/کارگردان:محسن مقامی/گلستان.علی آباد/تئاتر شهر کومش/ساعت 9:30

پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٩ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ توسط ناتاشا محرم زاده نظرات ()