نینا: چه می نویسید؟

تریگورین: همین طوری می نویسم ...سوژه ای به فکرم رسیده موضوعی برای یک داستان کوتاه: در ساحل دریاچه ای دختر جوانی زندگی می کند. درست مانند شما. او مانند مرغ دریایی دریاچه را دوست دارد و مانند مرغ دریایی خوشبخت و آزاد است. ولی ناگهان یک نفر به آنجا آمد..او را دید و از فرط بیکاری مانند این مرغ دریایی او را هلاک کرد.

                                                    سکوت

یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ توسط ناتاشا محرم زاده نظرات ()